Is het mogelijk om de meldingen ‘Een indexkaart is opgeslagen’ te verwijderen in PROCESSING?