Is het mogelijk dat ik scans ben kwijtgeraakt toen ik van de oude versie van Scribzee naar de nieuwe overschakelde?