Hvordan kan jeg slette et notat, et kartotekkort, et SPOT NOTE eller en dagbokside?