Nyheter fra SCRIBZEE mai 2020 – søk i den håndskrevne teksten