Er det mulig å slette varslene «Et indekskort har blitt arkivert» i BEHANDLING?