Når jeg prøver å skanne en side, vises «markører ikke oppdaget» på skjermen. Hvorfor skjer det?