Hva brukes de fire markørene på sidene til OXFORD-produktet jeg har kjøpt til?