Automatisk navngivning av notater fungerer ikke. Hva er grunnen til det?