Czy można dodawać adnotacje do zeskanowanych notatek w SCRIBZEE?