KARTECZKI: Jak można zmienić status powtórki na karteczce?