Czasami zostaję wylogowany(a) ze SCRIBZEE®. Dlaczego tak się dzieje?