Jak można dodać zdjęcia do notatek zeskanowanych przy użyciu SCRIBZEE?