Czy, jeśli skanuję notatki za pomocą SCRIBZEE® bez połączenia z internetem, są one nadal zapisywane w chmurze?