Zapisałem/am notatki w jednej ze starych aplikacji. Co się z nimi stanie?