Hur gör man för att radera en anteckning, ett indexkort, en SPOT-ANTECKNING eller en dagbokssida?