Hur använder man OXFORD Bristol 2.0-Revision Cards/OXFORD REVISION 2.0-Revision Cards/OXFORD-Revision Cards med SCRIBZEE®?