Har priset på SCRIBZEE®-kompatibla anteckningsböcker ökat sedan appen lanserades?