Varför kan jag inte skanna mina anteckningar med hjälp av min surfplatta?