Vilka ljusförhållanden är mest lämpliga för att skapa en perfekt högkvalitativ skanning?