Kan jag kombinera anteckningar som har skannats vid olika tillfällen?