Är det möjligt att radera meddelanden för ”Ett indexkort har arkiverats” i BEARBETAR?