Vad innebär automatisk lagring? När jag skannar ett revisionskort, var hamnar det?